قیمت فروش دفترکار در منطقه 7

لیست فروش دفترکار در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 38 میلیون و 433 هزار
نوساز 9 میلیون و 343 هزار
1 سال ساخت 124 میلیون و 35 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 93 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 529 هزار
12 سال ساخت 8 میلیون و 503 هزار
13 سال ساخت 6 میلیون و 778 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 316 هزار
15 سال ساخت 8 میلیون و 774 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 899 هزار
17 سال ساخت 13 میلیون و 44 هزار
18 سال ساخت 7 میلیون و 59 هزار
19 سال ساخت 6 میلیون و 125 هزار
2 سال ساخت 13 میلیون و 25 هزار
20 سال ساخت 9 میلیون و 93 هزار
21 سال ساخت 0 میلیون
22 سال ساخت 4 میلیون و 447 هزار
23 سال ساخت 11 میلیون و 25 هزار
24 سال ساخت 8 میلیون و 333 هزار
25 سال ساخت 12 میلیون و 68 هزار
26 سال ساخت 5 میلیون و 39 هزار
27 سال ساخت 7 میلیون و 4 هزار
28 سال ساخت 5 میلیون
3 سال ساخت 8 میلیون و 27 هزار
30 سال ساخت 8 میلیون و 28 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 291 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 14 هزار
40 سال ساخت 22 میلیون و 455 هزار
5 سال ساخت 8 میلیون و 425 هزار
6 سال ساخت 7 میلیون و 593 هزار
7 سال ساخت 10 میلیون و 649 هزار
8 سال ساخت 6 میلیون و 983 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 948 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه