قیمت فروش دفترکار در منطقه 7

لیست فروش دفترکار در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 35 میلیون و 683 هزار
1 سال ساخت 10 میلیون و 312 هزار
10 سال ساخت 13 میلیون و 451 هزار
11 سال ساخت 6 میلیون و 2 هزار
12 سال ساخت 13 میلیون و 204 هزار
13 سال ساخت 7 میلیون و 827 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 296 هزار
15 سال ساخت 9 میلیون و 353 هزار
16 سال ساخت 7 میلیون و 401 هزار
17 سال ساخت 13 میلیون و 42 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 18 هزار
19 سال ساخت 6 میلیون و 669 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 502 هزار
20 سال ساخت 15 میلیون و 405 هزار
22 سال ساخت 5 میلیون و 895 هزار
23 سال ساخت 9 میلیون و 25 هزار
24 سال ساخت 7 میلیون و 5 هزار
25 سال ساخت 52 میلیون و 907 هزار
26 سال ساخت 5 میلیون و 96 هزار
27 سال ساخت 7 میلیون و 4 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 786 هزار
3 سال ساخت 7 میلیون و 788 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 109 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 458 هزار
4 سال ساخت 9 میلیون و 388 هزار
40 سال ساخت 29 میلیون و 92 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 499 هزار
6 سال ساخت 8 میلیون و 267 هزار
7 سال ساخت 13 میلیون و 303 هزار
8 سال ساخت 8 میلیون و 624 هزار
9 سال ساخت 9 میلیون و 827 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه