قیمت فروش دفترکار در منطقه 6

لیست فروش دفترکار در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 7 میلیون و 16 هزار
نوساز 8 میلیون و 62 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 2 هزار
10 سال ساخت 6 میلیون و 648 هزار
12 سال ساخت 6 میلیون و 353 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 92 هزار
15 سال ساخت 6 میلیون و 939 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 596 هزار
17 سال ساخت 11 میلیون و 574 هزار
18 سال ساخت 7 میلیون و 75 هزار
2 سال ساخت 8 میلیون و 125 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 945 هزار
23 سال ساخت 5 میلیون و 494 هزار
24 سال ساخت 7 میلیون و 5 هزار
25 سال ساخت 10 میلیون و 133 هزار
27 سال ساخت 6 میلیون و 818 هزار
28 سال ساخت 5 میلیون و 972 هزار
3 سال ساخت 6 میلیون
30 سال ساخت 6 میلیون و 48 هزار
35 سال ساخت 3 میلیون و 125 هزار
4 سال ساخت 2 میلیون
40 سال ساخت 7 میلیون و 731 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 667 هزار
50 سال ساخت 26 میلیون
6 سال ساخت 4 میلیون و 823 هزار
7 سال ساخت 6 میلیون و 492 هزار
8 سال ساخت 4 میلیون و 676 هزار
9 سال ساخت 14 میلیون و 248 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه