قیمت فروش دفترکار در منطقه 6

لیست فروش دفترکار در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 12 میلیون و 308 هزار
نوساز 10 میلیون و 847 هزار
نوساز 0 میلیون
1 سال ساخت 6 میلیون
10 سال ساخت 8 میلیون و 618 هزار
11 سال ساخت 6 میلیون
12 سال ساخت 6 میلیون و 613 هزار
13 سال ساخت 7 میلیون و 819 هزار
14 سال ساخت 7 میلیون و 246 هزار
15 سال ساخت 6 میلیون و 696 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 875 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 931 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 591 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 5 هزار
20 سال ساخت 6 میلیون و 472 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون و 311 هزار
25 سال ساخت 7 میلیون و 878 هزار
26 سال ساخت 8 میلیون و 75 هزار
27 سال ساخت 4 میلیون و 8 هزار
28 سال ساخت 7 میلیون
3 سال ساخت 6 میلیون
30 سال ساخت 6 میلیون و 956 هزار
35 سال ساخت 4 میلیون و 398 هزار
4 سال ساخت 12 میلیون و 208 هزار
40 سال ساخت 4 میلیون و 368 هزار
45 سال ساخت 5 میلیون
5 سال ساخت 6 میلیون و 462 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 474 هزار
7 سال ساخت 43 میلیون و 744 هزار
8 سال ساخت 13 میلیون و 113 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 439 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه