قیمت فروش دفترکار در منطقه 6

لیست فروش دفترکار در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 7 میلیون و 201 هزار
نوساز 9 میلیون و 38 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 2 هزار
10 سال ساخت 6 میلیون و 471 هزار
12 سال ساخت 8 میلیون و 502 هزار
13 سال ساخت 13 میلیون و 71 هزار
14 سال ساخت 9 میلیون و 953 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 417 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 584 هزار
17 سال ساخت 10 میلیون و 811 هزار
18 سال ساخت 8 میلیون و 331 هزار
2 سال ساخت 9 میلیون و 31 هزار
20 سال ساخت 7 میلیون و 897 هزار
22 سال ساخت 9 میلیون و 248 هزار
24 سال ساخت 7 میلیون
25 سال ساخت 10 میلیون و 829 هزار
3 سال ساخت 8 میلیون و 25 هزار
30 سال ساخت 6 میلیون و 967 هزار
35 سال ساخت 7 میلیون و 85 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 684 هزار
40 سال ساخت 8 میلیون و 699 هزار
5 سال ساخت 8 میلیون
50 سال ساخت 28 میلیون
6 سال ساخت 7 میلیون و 73 هزار
7 سال ساخت 8 میلیون و 396 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 689 هزار
9 سال ساخت 14 میلیون و 248 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه