قیمت فروش دفترکار در منطقه 3

لیست فروش دفترکار در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 30 میلیون و 472 هزار
نوساز 54 میلیون و 911 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 75 هزار
10 سال ساخت 32 میلیون و 233 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 769 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 96 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 906 هزار
16 سال ساخت 8 میلیون و 635 هزار
17 سال ساخت 9 میلیون و 5 هزار
19 سال ساخت 8 میلیون
2 سال ساخت 71 میلیون و 566 هزار
20 سال ساخت 10 میلیون و 75 هزار
21 سال ساخت 9 میلیون و 398 هزار
25 سال ساخت 8 میلیون و 35 هزار
28 سال ساخت 11 میلیون و 172 هزار
3 سال ساخت 9 میلیون و 598 هزار
30 سال ساخت 9 میلیون و 721 هزار
4 سال ساخت 12 میلیون و 339 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 278 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 4 هزار
9 سال ساخت 8 میلیون و 48 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه