قیمت فروش دفترکار در منطقه 3

لیست فروش دفترکار در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 13 میلیون و 76 هزار
نوساز 5 میلیون و 471 هزار
نوساز 11 میلیون
1 سال ساخت 7 میلیون و 5 هزار
10 سال ساخت 16 میلیون و 905 هزار
11 سال ساخت 10 میلیون و 208 هزار
12 سال ساخت 8 میلیون و 129 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 722 هزار
15 سال ساخت 9 میلیون و 536 هزار
16 سال ساخت 8 میلیون و 635 هزار
17 سال ساخت 9 میلیون و 5 هزار
18 سال ساخت 9 میلیون و 375 هزار
19 سال ساخت 8 میلیون
2 سال ساخت 49 میلیون و 654 هزار
20 سال ساخت 10 میلیون و 485 هزار
21 سال ساخت 10 میلیون و 847 هزار
25 سال ساخت 8 میلیون و 246 هزار
27 سال ساخت 12 میلیون
28 سال ساخت 11 میلیون و 687 هزار
3 سال ساخت 7 میلیون و 832 هزار
30 سال ساخت 10 میلیون و 774 هزار
4 سال ساخت 12 میلیون و 774 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 343 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون
8 سال ساخت 7 میلیون و 5 هزار
9 سال ساخت 10 میلیون و 18 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه