قیمت فروش دفترکار در منطقه 3

لیست فروش دفترکار در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 11 میلیون و 53 هزار
نوساز 12 میلیون و 826 هزار
1 سال ساخت 11 میلیون و 723 هزار
10 سال ساخت 10 میلیون و 43 هزار
11 سال ساخت 9 میلیون و 339 هزار
12 سال ساخت 10 میلیون و 23 هزار
13 سال ساخت 19 میلیون و 38 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 963 هزار
15 سال ساخت 12 میلیون و 428 هزار
16 سال ساخت 8 میلیون و 218 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 432 هزار
18 سال ساخت 8 میلیون و 11 هزار
2 سال ساخت 13 میلیون و 625 هزار
20 سال ساخت 8 میلیون و 17 هزار
21 سال ساخت 6 میلیون و 5 هزار
22 سال ساخت 7 میلیون و 712 هزار
23 سال ساخت 7 میلیون و 798 هزار
24 سال ساخت 12 میلیون و 667 هزار
25 سال ساخت 9 میلیون و 69 هزار
28 سال ساخت 8 میلیون و 183 هزار
3 سال ساخت 12 میلیون و 312 هزار
30 سال ساخت 10 میلیون و 331 هزار
31 سال ساخت 8 میلیون
33 سال ساخت 5 میلیون و 98 هزار
35 سال ساخت 9 میلیون و 476 هزار
38 سال ساخت 0 میلیون
4 سال ساخت 22 میلیون و 869 هزار
40 سال ساخت 8 میلیون و 981 هزار
5 سال ساخت 11 میلیون و 374 هزار
6 سال ساخت 11 میلیون و 491 هزار
7 سال ساخت 11 میلیون و 634 هزار
8 سال ساخت 8 میلیون و 842 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 975 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه