قیمت فروش دفترکار در منطقه 3

لیست فروش دفترکار در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 8 میلیون و 853 هزار
نوساز 13 میلیون و 264 هزار
1 سال ساخت 15 میلیون و 38 هزار
10 سال ساخت 12 میلیون و 175 هزار
11 سال ساخت 8 میلیون و 596 هزار
12 سال ساخت 11 میلیون و 935 هزار
13 سال ساخت 11 میلیون و 799 هزار
14 سال ساخت 8 میلیون و 697 هزار
15 سال ساخت 12 میلیون و 15 هزار
16 سال ساخت 15 میلیون و 4 هزار
17 سال ساخت 8 میلیون و 72 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 166 هزار
19 سال ساخت 10 میلیون و 548 هزار
2 سال ساخت 13 میلیون و 72 هزار
20 سال ساخت 9 میلیون و 916 هزار
21 سال ساخت 7 میلیون
22 سال ساخت 7 میلیون و 883 هزار
23 سال ساخت 9 میلیون و 149 هزار
24 سال ساخت 12 میلیون و 667 هزار
25 سال ساخت 10 میلیون و 24 هزار
28 سال ساخت 12 میلیون و 667 هزار
3 سال ساخت 12 میلیون و 641 هزار
30 سال ساخت 12 میلیون و 924 هزار
31 سال ساخت 8 میلیون و 2 هزار
33 سال ساخت 5 میلیون و 98 هزار
35 سال ساخت 22 میلیون و 199 هزار
4 سال ساخت 15 میلیون و 337 هزار
40 سال ساخت 13 میلیون و 85 هزار
5 سال ساخت 13 میلیون و 13 هزار
6 سال ساخت 14 میلیون و 268 هزار
7 سال ساخت 11 میلیون و 87 هزار
8 سال ساخت 10 میلیون و 934 هزار
9 سال ساخت 9 میلیون و 36 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه