قیمت فروش دفترکار در منطقه 2

لیست فروش دفترکار در منطقه 2

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 0 میلیون
نوساز 9 میلیون و 112 هزار
1 سال ساخت 10 میلیون و 466 هزار
10 سال ساخت 9 میلیون و 309 هزار
11 سال ساخت 8 میلیون و 186 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 121 هزار
13 سال ساخت 8 میلیون و 85 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون
15 سال ساخت 8 میلیون و 3 هزار
16 سال ساخت 8 میلیون و 831 هزار
17 سال ساخت 6 میلیون و 646 هزار
18 سال ساخت 19 میلیون و 94 هزار
2 سال ساخت 11 میلیون و 2 هزار
20 سال ساخت 11 میلیون و 881 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون و 8 هزار
22 سال ساخت 10 میلیون و 599 هزار
23 سال ساخت 8 میلیون و 449 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 71 هزار
3 سال ساخت 9 میلیون و 89 هزار
30 سال ساخت 8 میلیون و 248 هزار
35 سال ساخت 3 میلیون و 378 هزار
4 سال ساخت 9 میلیون و 52 هزار
40 سال ساخت 6 میلیون
5 سال ساخت 12 میلیون و 821 هزار
6 سال ساخت 9 میلیون و 633 هزار
7 سال ساخت 11 میلیون و 438 هزار
8 سال ساخت 10 میلیون و 47 هزار
9 سال ساخت 12 میلیون و 963 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 2

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه