قیمت فروش دفترکار در منطقه 2

لیست فروش دفترکار در منطقه 2

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش دفترکار را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 10 میلیون و 206 هزار
1 سال ساخت 12 میلیون و 593 هزار
10 سال ساخت 11 میلیون و 768 هزار
11 سال ساخت 8 میلیون و 955 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 644 هزار
13 سال ساخت 8 میلیون و 93 هزار
14 سال ساخت 7 میلیون و 374 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 652 هزار
16 سال ساخت 11 میلیون و 915 هزار
17 سال ساخت 7 میلیون و 309 هزار
18 سال ساخت 12 میلیون و 26 هزار
2 سال ساخت 10 میلیون و 999 هزار
20 سال ساخت 7 میلیون و 828 هزار
21 سال ساخت 5 میلیون و 5 هزار
22 سال ساخت 11 میلیون و 599 هزار
23 سال ساخت 11 میلیون و 198 هزار
25 سال ساخت 16 میلیون و 754 هزار
27 سال ساخت 27 میلیون و 938 هزار
3 سال ساخت 11 میلیون و 363 هزار
30 سال ساخت 11 میلیون و 668 هزار
35 سال ساخت 4 میلیون و 423 هزار
4 سال ساخت 9 میلیون و 83 هزار
40 سال ساخت 7 میلیون
5 سال ساخت 12 میلیون و 698 هزار
6 سال ساخت 15 میلیون و 749 هزار
7 سال ساخت 12 میلیون و 1 هزار
8 سال ساخت 10 میلیون و 51 هزار
9 سال ساخت 13 میلیون و 148 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش دفترکار در سایر محله های منطقه 2

قیمت فروش دفترکار

قیمت اجاره دفترکار

قیمت رهن دفترکار

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه