قیمت فروش آپارتمان در منطقه 8

لیست فروش آپارتمان در منطقه 8

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 6 میلیون و 859 هزار
نوساز 3 میلیون و 139 هزار
نوساز 3 میلیون و 536 هزار
1 سال ساخت 6 میلیون و 141 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 267 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 251 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 38 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 614 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 756 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 348 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 21 هزار
18 سال ساخت 4 میلیون و 797 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 57 هزار
20 سال ساخت 3 میلیون و 63 هزار
25 سال ساخت 7 میلیون و 607 هزار
27 سال ساخت 4 میلیون
28 سال ساخت 4 میلیون و 154 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 705 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 425 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 761 هزار
4 سال ساخت 4 میلیون و 607 هزار
5 سال ساخت 4 میلیون و 343 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 674 هزار
7 سال ساخت 1 میلیون و 97 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 491 هزار
9 سال ساخت 5 میلیون و 306 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 8

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه