قیمت فروش آپارتمان در منطقه 8

لیست فروش آپارتمان در منطقه 8

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 562 هزار
نوساز 3 میلیون و 721 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 68 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 61 هزار
11 سال ساخت 1 میلیون و 567 هزار
12 سال ساخت 2 میلیون و 578 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 483 هزار
14 سال ساخت 2 میلیون و 573 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 334 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 404 هزار
2 سال ساخت 2 میلیون و 961 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 144 هزار
22 سال ساخت 2 میلیون و 54 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 947 هزار
30 سال ساخت 2 میلیون و 941 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 113 هزار
5 سال ساخت 2 میلیون و 898 هزار
7 سال ساخت 2 میلیون و 702 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 787 هزار
9 سال ساخت 2 میلیون و 818 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 8

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه