قیمت فروش آپارتمان در منطقه 8

لیست فروش آپارتمان در منطقه 8

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 1 میلیون و 478 هزار
نوساز 5 میلیون و 313 هزار
1 سال ساخت 4 میلیون و 867 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 946 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 467 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 296 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 249 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 962 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 534 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 3 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 687 هزار
2 سال ساخت 4 میلیون و 594 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 243 هزار
24 سال ساخت 4 میلیون و 444 هزار
25 سال ساخت 4 میلیون و 348 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 416 هزار
30 سال ساخت 8 میلیون و 519 هزار
33 سال ساخت 2 میلیون و 881 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 893 هزار
5 سال ساخت 4 میلیون و 305 هزار
6 سال ساخت 4 میلیون و 244 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 812 هزار
8 سال ساخت 4 میلیون و 202 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 171 هزار
نوساز 6 میلیون و 487 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 8

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه