قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 4 میلیون و 683 هزار
نوساز 6 میلیون و 125 هزار
1 سال ساخت 6 میلیون و 719 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 488 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 862 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 959 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 279 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 257 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون
18 سال ساخت 3 میلیون و 14 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 405 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 347 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 565 هزار
21 سال ساخت 1 میلیون و 739 هزار
22 سال ساخت 3 میلیون و 529 هزار
25 سال ساخت 3 میلیون و 355 هزار
3 سال ساخت 4 میلیون و 214 هزار
5 سال ساخت 4 میلیون و 89 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 754 هزار
8 سال ساخت 4 میلیون و 457 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه