قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 38 میلیون و 95 هزار
نوساز 8 میلیون
1 سال ساخت 5 میلیون و 536 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 816 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 99 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 86 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 347 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 853 هزار
15 سال ساخت 3 میلیون و 934 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 843 هزار
17 سال ساخت 3 میلیون و 901 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 568 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 182 هزار
2 سال ساخت 5 میلیون و 409 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 244 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 271 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 703 هزار
23 سال ساخت 3 میلیون و 932 هزار
24 سال ساخت 3 میلیون و 562 هزار
25 سال ساخت 7 میلیون و 971 هزار
26 سال ساخت 4 میلیون و 722 هزار
27 سال ساخت 3 میلیون و 865 هزار
28 سال ساخت 1 میلیون و 458 هزار
3 سال ساخت 4 میلیون و 563 هزار
30 سال ساخت 6 میلیون و 957 هزار
31 سال ساخت 7 میلیون
35 سال ساخت 4 میلیون و 119 هزار
36 سال ساخت 3 میلیون و 694 هزار
4 سال ساخت 4 میلیون و 749 هزار
40 سال ساخت 7 میلیون و 81 هزار
45 سال ساخت 5 میلیون و 825 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 358 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 52 هزار
7 سال ساخت 29 میلیون و 441 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 236 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 192 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه