قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 47 میلیون و 17 هزار
نوساز 8 میلیون و 794 هزار
نوساز 7 میلیون و 649 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 355 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 879 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 519 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 963 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 446 هزار
14 سال ساخت 7 میلیون و 296 هزار
15 سال ساخت 3 میلیون و 849 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 9 هزار
17 سال ساخت 3 میلیون و 777 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 905 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 516 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 332 هزار
20 سال ساخت 3 میلیون و 799 هزار
21 سال ساخت 5 میلیون و 287 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 49 هزار
23 سال ساخت 3 میلیون و 931 هزار
24 سال ساخت 3 میلیون و 662 هزار
25 سال ساخت 6 میلیون و 245 هزار
27 سال ساخت 3 میلیون و 581 هزار
28 سال ساخت 3 میلیون و 832 هزار
29 سال ساخت 3 میلیون و 75 هزار
3 سال ساخت 4 میلیون و 772 هزار
30 سال ساخت 6 میلیون و 156 هزار
31 سال ساخت 7 میلیون و 194 هزار
35 سال ساخت 4 میلیون و 219 هزار
36 سال ساخت 3 میلیون و 694 هزار
39 سال ساخت 4 میلیون و 167 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 9 هزار
40 سال ساخت 5 میلیون و 114 هزار
5 سال ساخت 9 میلیون و 553 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 168 هزار
67 سال ساخت 6 میلیون و 119 هزار
7 سال ساخت 13 میلیون و 739 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 168 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 143 هزار
نوساز 2 میلیون و 542 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه