قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 8 میلیون و 915 هزار
نوساز 4 میلیون و 947 هزار
نوساز 7 میلیون و 174 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 721 هزار
10 سال ساخت 5 میلیون و 718 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 844 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 379 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 738 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 34 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 238 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 426 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 405 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 63 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون و 747 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 406 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 247 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون و 459 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 325 هزار
25 سال ساخت 6 میلیون و 46 هزار
27 سال ساخت 6 میلیون و 548 هزار
28 سال ساخت 6 میلیون و 198 هزار
3 سال ساخت 6 میلیون و 918 هزار
30 سال ساخت 4 میلیون و 686 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 793 هزار
4 سال ساخت 6 میلیون و 475 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 417 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 179 هزار
7 سال ساخت 7 میلیون
8 سال ساخت 9 میلیون و 453 هزار
9 سال ساخت 6 میلیون و 202 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه