قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 8 میلیون و 282 هزار
نوساز 4 میلیون و 985 هزار
نوساز 7 میلیون و 13 هزار
1 سال ساخت 6 میلیون و 506 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 672 هزار
11 سال ساخت 2 میلیون و 364 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 259 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 242 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 64 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 11 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 347 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 58 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 932 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 985 هزار
2 سال ساخت 4 میلیون و 863 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 757 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 774 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 77 هزار
23 سال ساخت 3 میلیون و 906 هزار
24 سال ساخت 4 میلیون و 882 هزار
25 سال ساخت 6 میلیون و 259 هزار
26 سال ساخت 3 میلیون و 617 هزار
27 سال ساخت 3 میلیون و 674 هزار
28 سال ساخت 0 میلیون
3 سال ساخت 5 میلیون و 968 هزار
30 سال ساخت 4 میلیون و 8 هزار
31 سال ساخت 7 میلیون
32 سال ساخت 0 میلیون
35 سال ساخت 3 میلیون و 787 هزار
36 سال ساخت 3 میلیون و 694 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 916 هزار
40 سال ساخت 5 میلیون و 289 هزار
45 سال ساخت 5 میلیون و 825 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 472 هزار
6 سال ساخت 4 میلیون و 475 هزار
7 سال ساخت 16 میلیون و 947 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 747 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 573 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه