قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 16 میلیون و 379 هزار
نوساز 925063 میلیون و 51 هزار
نوساز 6 میلیون و 972 هزار
1 سال ساخت 189 میلیون و 87 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 4 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 438 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 987 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 164 هزار
14 سال ساخت 8 میلیون و 932 هزار
15 سال ساخت 3 میلیون و 757 هزار
16 سال ساخت 42 میلیون و 899 هزار
17 سال ساخت 3 میلیون و 667 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 946 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 721 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 95 هزار
20 سال ساخت 3 میلیون و 756 هزار
21 سال ساخت 6 میلیون و 71 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 197 هزار
23 سال ساخت 4 میلیون و 94 هزار
24 سال ساخت 3 میلیون و 767 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 46 هزار
26 سال ساخت 4 میلیون و 632 هزار
27 سال ساخت 3 میلیون و 455 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 198 هزار
29 سال ساخت 3 میلیون و 75 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 247 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 8 هزار
31 سال ساخت 7 میلیون و 194 هزار
35 سال ساخت 4 میلیون و 635 هزار
39 سال ساخت 4 میلیون و 167 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 306 هزار
40 سال ساخت 3 میلیون و 81 هزار
5 سال ساخت 10 میلیون و 142 هزار
6 سال ساخت 7 میلیون و 27 هزار
67 سال ساخت 6 میلیون و 119 هزار
7 سال ساخت 11 میلیون و 295 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 24 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 358 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه