قیمت فروش آپارتمان در منطقه 7

لیست فروش آپارتمان در منطقه 7

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 10 میلیون و 663 هزار
نوساز 10 میلیون و 191 هزار
نوساز 8 میلیون و 415 هزار
1 سال ساخت 7 میلیون و 29 هزار
10 سال ساخت 6 میلیون و 189 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 823 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 42 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 514 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 525 هزار
15 سال ساخت 5 میلیون و 302 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 242 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 293 هزار
18 سال ساخت 4 میلیون و 616 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 43 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 194 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 239 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون و 314 هزار
22 سال ساخت 5 میلیون و 952 هزار
23 سال ساخت 3 میلیون و 512 هزار
24 سال ساخت 7 میلیون و 875 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 941 هزار
26 سال ساخت 3 میلیون و 847 هزار
27 سال ساخت 7 میلیون و 365 هزار
28 سال ساخت 7 میلیون
3 سال ساخت 7 میلیون و 98 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 83 هزار
31 سال ساخت 7 میلیون
35 سال ساخت 3 میلیون و 653 هزار
36 سال ساخت 4 میلیون
37 سال ساخت 5 میلیون
4 سال ساخت 8 میلیون و 126 هزار
40 سال ساخت 3 میلیون و 61 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 927 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 916 هزار
7 سال ساخت 19 میلیون و 948 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 811 هزار
9 سال ساخت 6 میلیون و 37 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 7

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه