قیمت فروش آپارتمان در منطقه 6

لیست فروش آپارتمان در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 7 میلیون و 403 هزار
نوساز 10 میلیون و 36 هزار
نوساز 7 میلیون و 63 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 86 هزار
10 سال ساخت 6 میلیون و 449 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 422 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 995 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 987 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون
15 سال ساخت 6 میلیون و 69 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون
17 سال ساخت 6 میلیون و 137 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 411 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 126 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 664 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 333 هزار
23 سال ساخت 6 میلیون و 3 هزار
25 سال ساخت 4 میلیون و 422 هزار
26 سال ساخت 10 میلیون و 286 هزار
3 سال ساخت 6 میلیون و 78 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 867 هزار
35 سال ساخت 6 میلیون و 395 هزار
37 سال ساخت 4 میلیون و 303 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 161 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 163 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 52 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون و 815 هزار
8 سال ساخت 6 میلیون و 247 هزار
نوساز 6 میلیون و 76 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه