قیمت فروش آپارتمان در منطقه 6

لیست فروش آپارتمان در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 6 میلیون و 361 هزار
نوساز 7 میلیون و 947 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 236 هزار
10 سال ساخت 6 میلیون و 168 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 743 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 919 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 75 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 391 هزار
15 سال ساخت 5 میلیون و 463 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 571 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 836 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 205 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 218 هزار
20 سال ساخت 6 میلیون و 26 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 467 هزار
23 سال ساخت 6 میلیون و 543 هزار
25 سال ساخت 4 میلیون و 749 هزار
26 سال ساخت 7 میلیون و 643 هزار
3 سال ساخت 6 میلیون و 837 هزار
30 سال ساخت 6 میلیون و 51 هزار
35 سال ساخت 7 میلیون و 718 هزار
37 سال ساخت 4 میلیون و 303 هزار
38 سال ساخت 7 میلیون و 477 هزار
4 سال ساخت 6 میلیون و 466 هزار
40 سال ساخت 4 میلیون و 231 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 605 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 237 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون و 433 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 847 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 165 هزار
نوساز 7 میلیون و 2 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه