قیمت فروش آپارتمان در منطقه 6

لیست فروش آپارتمان در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 6 میلیون و 221 هزار
نوساز 61 میلیون و 273 هزار
1 سال ساخت 8 میلیون و 279 هزار
10 سال ساخت 5 میلیون و 706 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 789 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 865 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 73 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 782 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 818 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 946 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 143 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 64 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 625 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 359 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 406 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 104 هزار
23 سال ساخت 6 میلیون و 724 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 31 هزار
26 سال ساخت 5 میلیون
3 سال ساخت 6 میلیون و 494 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 254 هزار
35 سال ساخت 6 میلیون و 774 هزار
37 سال ساخت 4 میلیون و 303 هزار
38 سال ساخت 7 میلیون و 477 هزار
4 سال ساخت 6 میلیون و 549 هزار
40 سال ساخت 4 میلیون و 231 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 704 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 744 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون
8 سال ساخت 5 میلیون و 847 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 165 هزار
نوساز 6 میلیون و 779 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه