قیمت فروش آپارتمان در منطقه 6

لیست فروش آپارتمان در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 5 میلیون و 982 هزار
نوساز 76 میلیون و 518 هزار
1 سال ساخت 8 میلیون و 331 هزار
10 سال ساخت 5 میلیون و 321 هزار
11 سال ساخت 6 میلیون و 495 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 581 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 417 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 95 هزار
15 سال ساخت 5 میلیون و 91 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 946 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 548 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 915 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 625 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 611 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 935 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 104 هزار
23 سال ساخت 5 میلیون و 172 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 82 هزار
3 سال ساخت 7 میلیون و 27 هزار
30 سال ساخت 4 میلیون و 657 هزار
35 سال ساخت 6 میلیون و 774 هزار
37 سال ساخت 4 میلیون و 303 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 62 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 647 هزار
6 سال ساخت 7 میلیون و 359 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 699 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 88 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 747 هزار
نوساز 6 میلیون و 322 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه