قیمت فروش آپارتمان در منطقه 6

لیست فروش آپارتمان در منطقه 6

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 8 میلیون و 9 هزار
نوساز 9 میلیون و 167 هزار
نوساز 8 میلیون و 209 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 704 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 924 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 493 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 665 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 82 هزار
15 سال ساخت 3 میلیون و 806 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 29 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 981 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 634 هزار
19 سال ساخت 1 میلیون و 87 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 34 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 271 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 824 هزار
22 سال ساخت 3 میلیون و 262 هزار
23 سال ساخت 2 میلیون و 955 هزار
25 سال ساخت 4 میلیون و 612 هزار
27 سال ساخت 4 میلیون و 125 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 98 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 8 هزار
30 سال ساخت 4 میلیون و 164 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 435 هزار
4 سال ساخت 4 میلیون و 275 هزار
40 سال ساخت 5 میلیون
5 سال ساخت 5 میلیون و 946 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 226 هزار
7 سال ساخت 6 میلیون و 801 هزار
8 سال ساخت 4 میلیون و 518 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 921 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 6

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه