قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 163 هزار
نوساز 6 میلیون و 6 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 932 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 907 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 368 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 516 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 596 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 299 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 633 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 795 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 507 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 899 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون و 455 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 65 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 501 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون
25 سال ساخت 7 میلیون و 5 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 547 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 1 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 716 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 433 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 819 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون و 312 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 58 هزار
9 سال ساخت 5 میلیون و 155 هزار
نوساز 6 میلیون و 464 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه