قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 4 میلیون و 59 هزار
نوساز 6 میلیون و 153 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 7 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 977 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 84 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 66 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 218 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 498 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 825 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 182 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 18 هزار
18 سال ساخت 4 میلیون و 75 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون و 316 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 48 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 172 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 511 هزار
30 سال ساخت 6 میلیون و 129 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 183 هزار
5 سال ساخت 4 میلیون و 988 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 747 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون و 204 هزار
8 سال ساخت 4 میلیون و 794 هزار
9 سال ساخت 5 میلیون و 271 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه