قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 4 میلیون و 897 هزار
نوساز 5 میلیون و 826 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 724 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 764 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 543 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 646 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 825 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 201 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 266 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 22 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 483 هزار
18 سال ساخت 4 میلیون و 42 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون و 455 هزار
2 سال ساخت 5 میلیون و 582 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 706 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون
25 سال ساخت 6 میلیون و 589 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 573 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 438 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 641 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 361 هزار
6 سال ساخت 11 میلیون و 639 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون و 136 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 66 هزار
9 سال ساخت 5 میلیون و 19 هزار
نوساز 6 میلیون و 971 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه