قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 5 میلیون و 28 هزار
نوساز 5 میلیون و 395 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 429 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 624 هزار
11 سال ساخت 4 میلیون و 577 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 721 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 483 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 248 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 158 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 446 هزار
17 سال ساخت 4 میلیون و 554 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 88 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 826 هزار
2 سال ساخت 5 میلیون و 32 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 579 هزار
21 سال ساخت 6 میلیون
22 سال ساخت 4 میلیون و 268 هزار
25 سال ساخت 7 میلیون و 486 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 555 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 284 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 373 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 182 هزار
6 سال ساخت 4 میلیون و 959 هزار
7 سال ساخت 5 میلیون و 59 هزار
8 سال ساخت 4 میلیون و 857 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 722 هزار
نوساز 7 میلیون و 791 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه