قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 504915 میلیون و 672 هزار
نوساز 5 میلیون و 665 هزار
1 سال ساخت 6 میلیون و 421 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 5 هزار
11 سال ساخت 6 میلیون و 142 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 434 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 3 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 578 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 121 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 182 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 78 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 182 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 149 هزار
26 سال ساخت 9 میلیون و 322 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 314 هزار
4 سال ساخت 6 میلیون و 765 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 97 هزار
7 سال ساخت 7862500 میلیون
72 سال ساخت 6 میلیون و 5 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 658 هزار
9 سال ساخت 6 میلیون و 345 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه