قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 0 میلیون و 719 هزار
نوساز 8 میلیون و 372 هزار
نوساز 7 میلیون و 613 هزار
1 سال ساخت 7 میلیون و 206 هزار
10 سال ساخت 6 میلیون و 587 هزار
11 سال ساخت 6 میلیون و 944 هزار
12 سال ساخت 6 میلیون و 813 هزار
13 سال ساخت 6 میلیون و 979 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 753 هزار
15 سال ساخت 6 میلیون و 272 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 219 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 697 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 169 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 474 هزار
2 سال ساخت 6 میلیون و 986 هزار
20 سال ساخت 6 میلیون و 291 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون و 495 هزار
22 سال ساخت 8 میلیون و 209 هزار
25 سال ساخت 6 میلیون و 361 هزار
26 سال ساخت 5 میلیون و 789 هزار
3 سال ساخت 7 میلیون و 294 هزار
30 سال ساخت 3 میلیون و 77 هزار
35 سال ساخت 7 میلیون و 944 هزار
4 سال ساخت 6 میلیون و 184 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 237 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 778 هزار
7 سال ساخت 6 میلیون و 429 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 197 هزار
9 سال ساخت 6 میلیون و 136 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه