قیمت فروش آپارتمان در منطقه 5

لیست فروش آپارتمان در منطقه 5

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 8 میلیون و 936 هزار
نوساز 8 میلیون و 862 هزار
1 سال ساخت 7 میلیون و 981 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 579 هزار
11 سال ساخت 7 میلیون و 496 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 447 هزار
13 سال ساخت 7 میلیون و 864 هزار
14 سال ساخت 7 میلیون و 581 هزار
15 سال ساخت 6 میلیون و 889 هزار
16 سال ساخت 7 میلیون و 204 هزار
17 سال ساخت 7 میلیون و 58 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 566 هزار
19 سال ساخت 6 میلیون و 515 هزار
2 سال ساخت 8 میلیون و 553 هزار
20 سال ساخت 7 میلیون و 152 هزار
21 سال ساخت 5 میلیون و 148 هزار
22 سال ساخت 5 میلیون و 946 هزار
24 سال ساخت 5 میلیون و 746 هزار
25 سال ساخت 9 میلیون و 467 هزار
26 سال ساخت 6 میلیون و 495 هزار
28 سال ساخت 7 میلیون و 692 هزار
3 سال ساخت 8 میلیون و 782 هزار
30 سال ساخت 9 میلیون و 341 هزار
35 سال ساخت 7 میلیون و 944 هزار
4 سال ساخت 8 میلیون و 33 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 324 هزار
6 سال ساخت 7 میلیون و 426 هزار
7 سال ساخت 7 میلیون و 866 هزار
8 سال ساخت 6 میلیون و 875 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 744 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 5

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه