قیمت فروش آپارتمان در منطقه 4

لیست فروش آپارتمان در منطقه 4

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 7 میلیون و 26 هزار
نوساز 8 میلیون و 867 هزار
نوساز 9 میلیون و 247 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 523 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 815 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 943 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 557 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 788 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 188 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 422 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 5 هزار
17 سال ساخت 7 میلیون
18 سال ساخت 4 میلیون و 314 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 667 هزار
2 سال ساخت 10 میلیون و 886 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 705 هزار
22 سال ساخت 3 میلیون و 667 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 996 هزار
3 سال ساخت 5 میلیون و 771 هزار
4 سال ساخت 6 میلیون و 349 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 822 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 22 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 993 هزار
8 سال ساخت 5 میلیون و 967 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 545 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 4

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه