قیمت فروش آپارتمان در منطقه 4

لیست فروش آپارتمان در منطقه 4

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 391 هزار
نوساز 918206 میلیون و 282 هزار
نوساز 8 میلیون و 614 هزار
1 سال ساخت 12 میلیون
10 سال ساخت 6 میلیون و 661 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 79 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 638 هزار
13 سال ساخت 6 میلیون و 2 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 434 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 1 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 25 هزار
17 سال ساخت 7 میلیون و 375 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 728 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 345 هزار
23 سال ساخت 6 میلیون و 197 هزار
3 سال ساخت 7 میلیون و 44 هزار
30 سال ساخت 5 میلیون و 714 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 699 هزار
5 سال ساخت 6 میلیون و 223 هزار
6 سال ساخت 7 میلیون و 195 هزار
7 سال ساخت 7 میلیون و 585 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 456 هزار
9 سال ساخت 6 میلیون و 8 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 4

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه