قیمت فروش آپارتمان در منطقه 4

لیست فروش آپارتمان در منطقه 4

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 7 میلیون و 72 هزار
نوساز 6 میلیون و 215 هزار
نوساز 7 میلیون و 765 هزار
1 سال ساخت 6 میلیون و 48 هزار
10 سال ساخت 4 میلیون و 335 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 482 هزار
12 سال ساخت 4 میلیون و 829 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 101 هزار
14 سال ساخت 4 میلیون و 209 هزار
15 سال ساخت 4 میلیون و 746 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 5 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 438 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون
2 سال ساخت 18 میلیون و 442 هزار
20 سال ساخت 4 میلیون و 93 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 583 هزار
25 سال ساخت 8 میلیون و 242 هزار
3 سال ساخت 6 میلیون و 208 هزار
4 سال ساخت 5 میلیون و 799 هزار
5 سال ساخت 5 میلیون و 245 هزار
6 سال ساخت 5 میلیون و 128 هزار
7 سال ساخت 4 میلیون و 828 هزار
8 سال ساخت 6 میلیون و 9 هزار
9 سال ساخت 4 میلیون و 157 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 4

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه