قیمت فروش آپارتمان در منطقه 4

لیست فروش آپارتمان در منطقه 4

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 609 هزار
نوساز 14 میلیون و 664 هزار
نوساز 10 میلیون و 127 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 987 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 621 هزار
11 سال ساخت 5 میلیون و 832 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 654 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 308 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 588 هزار
15 سال ساخت 6 میلیون و 202 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 999 هزار
17 سال ساخت 6 میلیون و 91 هزار
18 سال ساخت 6 میلیون و 851 هزار
19 سال ساخت 6 میلیون و 625 هزار
2 سال ساخت 4 میلیون و 189 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 651 هزار
22 سال ساخت 6 میلیون و 508 هزار
23 سال ساخت 9 میلیون و 167 هزار
27 سال ساخت 3 میلیون و 125 هزار
3 سال ساخت 9 میلیون و 406 هزار
30 سال ساخت 11 میلیون و 429 هزار
35 سال ساخت 4 میلیون و 496 هزار
4 سال ساخت 7 میلیون و 496 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 224 هزار
6 سال ساخت 4 میلیون و 198 هزار
7 سال ساخت 7 میلیون و 307 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 198 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 975 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 4

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه