قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3

لیست فروش آپارتمان در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 7 میلیون و 86 هزار
نوساز 42010 میلیون و 16 هزار
نوساز 11 میلیون و 848 هزار
1 سال ساخت 11 میلیون و 768 هزار
10 سال ساخت 9 میلیون و 281 هزار
11 سال ساخت 9 میلیون و 97 هزار
12 سال ساخت 9 میلیون و 74 هزار
13 سال ساخت 8 میلیون و 393 هزار
14 سال ساخت 8 میلیون و 252 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 596 هزار
16 سال ساخت 9 میلیون و 975 هزار
17 سال ساخت 7 میلیون و 278 هزار
18 سال ساخت 7 میلیون و 626 هزار
19 سال ساخت 6 میلیون و 96 هزار
2 سال ساخت 12 میلیون و 189 هزار
20 سال ساخت 7 میلیون و 93 هزار
21 سال ساخت 5 میلیون و 661 هزار
22 سال ساخت 5 میلیون و 799 هزار
23 سال ساخت 9 میلیون و 56 هزار
24 سال ساخت 5 میلیون و 233 هزار
25 سال ساخت 6 میلیون و 502 هزار
26 سال ساخت 8 میلیون و 398 هزار
27 سال ساخت 16 میلیون و 184 هزار
28 سال ساخت 5 میلیون و 792 هزار
3 سال ساخت 10 میلیون و 681 هزار
30 سال ساخت 9 میلیون و 709 هزار
35 سال ساخت 6 میلیون و 565 هزار
4 سال ساخت 12 میلیون و 11 هزار
5 سال ساخت 9 میلیون و 962 هزار
6 سال ساخت 10 میلیون و 892 هزار
7 سال ساخت 8 میلیون و 805 هزار
8 سال ساخت 9 میلیون و 1 هزار
9 سال ساخت 11 میلیون و 73 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه