قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3

لیست فروش آپارتمان در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 11 میلیون و 591 هزار
نوساز 6 میلیون و 709 هزار
نوساز 9 میلیون و 906 هزار
1 سال ساخت 10 میلیون
10 سال ساخت 7 میلیون و 623 هزار
11 سال ساخت 7 میلیون و 768 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 454 هزار
13 سال ساخت 8 میلیون و 24 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 227 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 701 هزار
16 سال ساخت 8 میلیون و 5 هزار
17 سال ساخت 0 میلیون
18 سال ساخت 6 میلیون و 196 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 4 هزار
20 سال ساخت 7 میلیون و 498 هزار
21 سال ساخت 18 میلیون
22 سال ساخت 8 میلیون و 657 هزار
23 سال ساخت 7 میلیون و 5 هزار
25 سال ساخت 12 میلیون و 607 هزار
26 سال ساخت 8 میلیون و 389 هزار
27 سال ساخت 7 میلیون
3 سال ساخت 9 میلیون و 392 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 931 هزار
4 سال ساخت 8 میلیون و 519 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 705 هزار
6 سال ساخت 9 میلیون و 26 هزار
7 سال ساخت 8 میلیون و 731 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 823 هزار
9 سال ساخت 7 میلیون و 583 هزار
نوساز 11 میلیون و 582 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه