قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3

لیست فروش آپارتمان در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 6 میلیون و 474 هزار
نوساز 410611 میلیون و 754 هزار
1 سال ساخت 6 میلیون و 948 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 3 هزار
12 سال ساخت 5 میلیون و 993 هزار
13 سال ساخت 4 میلیون و 966 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 283 هزار
15 سال ساخت 5 میلیون و 138 هزار
16 سال ساخت 4 میلیون و 6 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 773 هزار
18 سال ساخت 4 میلیون و 804 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون و 527 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 159 هزار
20 سال ساخت 1304352 میلیون و 533 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 388 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 748 هزار
23 سال ساخت 3 میلیون و 765 هزار
24 سال ساخت 5 میلیون و 116 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 933 هزار
28 سال ساخت 8 میلیون و 55 هزار
3 سال ساخت 10 میلیون و 623 هزار
30 سال ساخت 6 میلیون و 271 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 674 هزار
4 سال ساخت 68 میلیون و 906 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 755 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 832 هزار
7 سال ساخت 26 میلیون و 634 هزار
8 سال ساخت 6 میلیون و 177 هزار
9 سال ساخت 6 میلیون و 797 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه