قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3

لیست فروش آپارتمان در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 6 میلیون و 346 هزار
نوساز 633095 میلیون و 545 هزار
نوساز 10 میلیون و 469 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 584 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 569 هزار
11 سال ساخت 7 میلیون و 274 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 526 هزار
13 سال ساخت 7 میلیون و 395 هزار
14 سال ساخت 7 میلیون و 47 هزار
15 سال ساخت 6 میلیون و 274 هزار
16 سال ساخت 7 میلیون و 38 هزار
17 سال ساخت 7 میلیون و 55 هزار
18 سال ساخت 7 میلیون و 699 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون و 848 هزار
2 سال ساخت 10 میلیون و 172 هزار
20 سال ساخت 6 میلیون و 604 هزار
21 سال ساخت 6 میلیون و 268 هزار
22 سال ساخت 5 میلیون و 426 هزار
23 سال ساخت 7 میلیون و 668 هزار
24 سال ساخت 5 میلیون و 233 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 779 هزار
26 سال ساخت 7 میلیون و 92 هزار
27 سال ساخت 23 میلیون
28 سال ساخت 6 میلیون و 19 هزار
3 سال ساخت 9 میلیون و 289 هزار
30 سال ساخت 8 میلیون و 536 هزار
35 سال ساخت 6 میلیون
4 سال ساخت 10 میلیون و 441 هزار
5 سال ساخت 8 میلیون و 803 هزار
6 سال ساخت 8 میلیون و 261 هزار
7 سال ساخت 9 میلیون و 38 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 735 هزار
9 سال ساخت 11 میلیون و 333 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه