قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3

لیست فروش آپارتمان در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 9 میلیون و 354 هزار
نوساز 129055 میلیون و 415 هزار
نوساز 12 میلیون و 25 هزار
1 سال ساخت 8 میلیون و 771 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 744 هزار
11 سال ساخت 8 میلیون و 337 هزار
12 سال ساخت 6 میلیون و 275 هزار
13 سال ساخت 5 میلیون و 699 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 929 هزار
15 سال ساخت 5 میلیون و 822 هزار
16 سال ساخت 5 میلیون و 378 هزار
17 سال ساخت 5 میلیون و 583 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 11 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 339 هزار
2 سال ساخت 7 میلیون و 562 هزار
20 سال ساخت 937505 میلیون و 153 هزار
21 سال ساخت 4 میلیون
22 سال ساخت 5 میلیون و 175 هزار
23 سال ساخت 3 میلیون و 794 هزار
25 سال ساخت 5 میلیون و 971 هزار
27 سال ساخت 8 میلیون و 951 هزار
28 سال ساخت 10 میلیون و 423 هزار
29 سال ساخت 6 میلیون و 5 هزار
3 سال ساخت 8 میلیون و 327 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 289 هزار
35 سال ساخت 5 میلیون و 621 هزار
4 سال ساخت 8 میلیون و 403 هزار
5 سال ساخت 10 میلیون و 82 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 673 هزار
7 سال ساخت 15 میلیون و 506 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 501 هزار
9 سال ساخت 8 میلیون و 305 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه