قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3

لیست فروش آپارتمان در منطقه 3

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 9 میلیون و 42 هزار
نوساز 8 میلیون و 963 هزار
1 سال ساخت 10 میلیون و 316 هزار
10 سال ساخت 7 میلیون و 967 هزار
11 سال ساخت 9 میلیون و 27 هزار
12 سال ساخت 8 میلیون و 415 هزار
13 سال ساخت 8 میلیون و 827 هزار
14 سال ساخت 6 میلیون و 623 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 542 هزار
17 سال ساخت 6 میلیون و 635 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 484 هزار
2 سال ساخت 10 میلیون و 146 هزار
20 سال ساخت 7 میلیون و 311 هزار
22 سال ساخت 6 میلیون و 37 هزار
25 سال ساخت 8 میلیون و 864 هزار
28 سال ساخت 13 میلیون و 846 هزار
3 سال ساخت 10 میلیون و 326 هزار
30 سال ساخت 11 میلیون و 156 هزار
4 سال ساخت 8 میلیون و 285 هزار
5 سال ساخت 9 میلیون و 191 هزار
6 سال ساخت 8 میلیون و 365 هزار
7 سال ساخت 11 میلیون و 551 هزار
8 سال ساخت 8 میلیون و 833 هزار
9 سال ساخت 8 میلیون و 355 هزار
نوساز 11 میلیون و 22 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 3

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه