قیمت فروش آپارتمان در منطقه 21

لیست فروش آپارتمان در منطقه 21

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 695 هزار
نوساز 2 میلیون و 953 هزار
نوساز 3 میلیون و 718 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 469 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 29 هزار
11 سال ساخت 2 میلیون و 801 هزار
12 سال ساخت 2 میلیون و 907 هزار
13 سال ساخت 2 میلیون و 778 هزار
14 سال ساخت 2 میلیون و 762 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 575 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 64 هزار
18 سال ساخت 2 میلیون و 989 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 328 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 792 هزار
25 سال ساخت 4 میلیون و 375 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 341 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 377 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 464 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 198 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 182 هزار
8 سال ساخت 2 میلیون و 781 هزار
9 سال ساخت 2 میلیون و 992 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 21

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه