قیمت فروش آپارتمان در منطقه 21

لیست فروش آپارتمان در منطقه 21

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 619 هزار
نوساز 3 میلیون و 35 هزار
نوساز 3 میلیون و 561 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 902 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 136 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 52 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 56 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 17 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 37 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 914 هزار
16 سال ساخت 2 میلیون و 988 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 892 هزار
18 سال ساخت 2 میلیون و 892 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 589 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 852 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 396 هزار
22 سال ساخت 3 میلیون و 77 هزار
25 سال ساخت 2 میلیون و 895 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 678 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 599 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 652 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 1 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 368 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 171 هزار
9 سال ساخت 2 میلیون و 599 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 21

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه