قیمت فروش آپارتمان در منطقه 21

لیست فروش آپارتمان در منطقه 21

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 619 هزار
نوساز 3 میلیون و 225 هزار
نوساز 3 میلیون و 724 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 94 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 38 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 483 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 77 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 132 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 58 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 799 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 188 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 929 هزار
18 سال ساخت 2 میلیون و 698 هزار
19 سال ساخت 3 میلیون و 39 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 967 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 78 هزار
25 سال ساخت 4 میلیون و 188 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 817 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 663 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 693 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 447 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 46 هزار
9 سال ساخت 2 میلیون و 67 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 21

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه