قیمت فروش آپارتمان در منطقه 21

لیست فروش آپارتمان در منطقه 21

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 32 هزار
نوساز 3 میلیون و 765 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 531 هزار
10 سال ساخت 2 میلیون و 893 هزار
11 سال ساخت 2 میلیون و 952 هزار
12 سال ساخت 2 میلیون و 863 هزار
13 سال ساخت 2 میلیون و 717 هزار
14 سال ساخت 2 میلیون و 755 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 607 هزار
16 سال ساخت 2 میلیون و 73 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 295 هزار
18 سال ساخت 2 میلیون و 825 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 443 هزار
20 سال ساخت 3 میلیون و 15 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 364 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 374 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 452 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 184 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 98 هزار
8 سال ساخت 2 میلیون و 747 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 26 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 21

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه