قیمت فروش آپارتمان در منطقه 2

لیست فروش آپارتمان در منطقه 2

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 10 میلیون و 169 هزار
نوساز 9 میلیون و 601 هزار
نوساز 10 میلیون و 561 هزار
1 سال ساخت 9 میلیون و 739 هزار
10 سال ساخت 8 میلیون و 342 هزار
11 سال ساخت 8 میلیون و 13 هزار
12 سال ساخت 8 میلیون و 33 هزار
13 سال ساخت 8 میلیون و 717 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 55 هزار
15 سال ساخت 8 میلیون و 42 هزار
16 سال ساخت 6 میلیون و 87 هزار
17 سال ساخت 9 میلیون و 35 هزار
18 سال ساخت 8 میلیون و 405 هزار
19 سال ساخت 5 میلیون و 814 هزار
2 سال ساخت 9 میلیون و 418 هزار
20 سال ساخت 9 میلیون و 35 هزار
21 سال ساخت 10 میلیون و 843 هزار
22 سال ساخت 4 میلیون و 926 هزار
23 سال ساخت 8 میلیون و 713 هزار
24 سال ساخت 6 میلیون
25 سال ساخت 6 میلیون و 106 هزار
26 سال ساخت 4 میلیون و 61 هزار
27 سال ساخت 7 میلیون و 37 هزار
3 سال ساخت 9 میلیون و 174 هزار
30 سال ساخت 8 میلیون و 677 هزار
4 سال ساخت 8 میلیون و 85 هزار
40 سال ساخت 9 میلیون و 882 هزار
5 سال ساخت 8 میلیون و 894 هزار
6 سال ساخت 8 میلیون و 617 هزار
60 سال ساخت 10 میلیون و 7 هزار
7 سال ساخت 8 میلیون و 291 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 717 هزار
9 سال ساخت 9 میلیون و 234 هزار
نوساز 8 میلیون و 164 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 2

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه