قیمت فروش آپارتمان در منطقه 2

لیست فروش آپارتمان در منطقه 2

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 184120 میلیون و 986 هزار
نوساز 328135 میلیون و 786 هزار
1 سال ساخت 8 میلیون و 819 هزار
10 سال ساخت 10 میلیون و 2 هزار
11 سال ساخت 10 میلیون و 885 هزار
12 سال ساخت 1222227 میلیون و 757 هزار
13 سال ساخت 6 میلیون و 432 هزار
14 سال ساخت 8 میلیون و 777 هزار
15 سال ساخت 5 میلیون و 652 هزار
16 سال ساخت 7 میلیون و 787 هزار
17 سال ساخت 6 میلیون و 809 هزار
18 سال ساخت 5 میلیون و 731 هزار
2 سال ساخت 9 میلیون و 574 هزار
20 سال ساخت 6 میلیون و 627 هزار
22 سال ساخت 10 میلیون و 345 هزار
25 سال ساخت 8 میلیون و 679 هزار
26 سال ساخت 4 میلیون
3 سال ساخت 9 میلیون و 403 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 763 هزار
4 سال ساخت 9 میلیون و 344 هزار
5 سال ساخت 8 میلیون و 325 هزار
6 سال ساخت 6 میلیون و 79 هزار
7 سال ساخت 7 میلیون و 652 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 661 هزار
9 سال ساخت 8 میلیون و 38 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 2

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه