قیمت فروش آپارتمان در منطقه 2

لیست فروش آپارتمان در منطقه 2

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 9 میلیون و 78 هزار
نوساز 9 میلیون و 59 هزار
نوساز 9 میلیون و 43 هزار
1 سال ساخت 8 میلیون و 69 هزار
10 سال ساخت 8 میلیون و 34 هزار
11 سال ساخت 8 میلیون و 366 هزار
12 سال ساخت 7 میلیون و 295 هزار
13 سال ساخت 6 میلیون و 924 هزار
14 سال ساخت 5 میلیون و 967 هزار
15 سال ساخت 7 میلیون و 465 هزار
16 سال ساخت 7 میلیون و 104 هزار
17 سال ساخت 8 میلیون و 72 هزار
18 سال ساخت 11 میلیون و 44 هزار
19 سال ساخت 4 میلیون
2 سال ساخت 9 میلیون و 599 هزار
20 سال ساخت 8 میلیون و 722 هزار
21 سال ساخت 13 میلیون
22 سال ساخت 5 میلیون و 422 هزار
23 سال ساخت 7 میلیون و 938 هزار
25 سال ساخت 8 میلیون و 207 هزار
26 سال ساخت 4 میلیون و 61 هزار
27 سال ساخت 5 میلیون و 966 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 5 هزار
3 سال ساخت 7 میلیون و 773 هزار
30 سال ساخت 7 میلیون و 668 هزار
35 سال ساخت 6 میلیون
4 سال ساخت 7 میلیون و 845 هزار
40 سال ساخت 7 میلیون و 896 هزار
5 سال ساخت 7 میلیون و 36 هزار
6 سال ساخت 8 میلیون و 129 هزار
60 سال ساخت 10 میلیون و 7 هزار
7 سال ساخت 8 میلیون و 766 هزار
8 سال ساخت 7 میلیون و 467 هزار
9 سال ساخت 8 میلیون و 28 هزار
نوساز 6 میلیون و 903 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 2

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه