قیمت فروش آپارتمان در منطقه 13

لیست فروش آپارتمان در منطقه 13

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 373 هزار
نوساز 3 میلیون و 804 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 907 هزار
10 سال ساخت 2 میلیون و 935 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 257 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 337 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 199 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 292 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 822 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 572 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 927 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 371 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 679 هزار
20 سال ساخت 6 میلیون و 473 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 14 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 327 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 355 هزار
33 سال ساخت 2 میلیون و 881 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 411 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 444 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 397 هزار
7 سال ساخت 2 میلیون و 885 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 184 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 11 هزار
نوساز 3 میلیون و 456 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 13

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه