قیمت فروش آپارتمان در منطقه 13

لیست فروش آپارتمان در منطقه 13

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 4 میلیون و 174 هزار
نوساز 3 میلیون و 989 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 69 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 89 هزار
11 سال ساخت 2 میلیون و 724 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 374 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 216 هزار
14 سال ساخت 2 میلیون و 671 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 326 هزار
16 سال ساخت 2 میلیون و 205 هزار
18 سال ساخت 2 میلیون و 495 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون و 813 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 451 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 129 هزار
21 سال ساخت 2 میلیون و 598 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 299 هزار
30 سال ساخت 2 میلیون و 941 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 593 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 34 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 847 هزار
7 سال ساخت 2 میلیون و 919 هزار
8 سال ساخت 2 میلیون و 946 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 13

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه