قیمت فروش آپارتمان در منطقه 13

لیست فروش آپارتمان در منطقه 13

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 311 هزار
نوساز 3 میلیون و 893 هزار
1 سال ساخت 4 میلیون و 12 هزار
10 سال ساخت 2 میلیون و 948 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 5 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 7 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 26 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 46 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 786 هزار
16 سال ساخت 2 میلیون و 742 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 614 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 162 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون و 756 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 875 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 772 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 14 هزار
22 سال ساخت 2 میلیون و 239 هزار
23 سال ساخت 2 میلیون و 162 هزار
25 سال ساخت 2 میلیون و 914 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 327 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 534 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 39 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 348 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 354 هزار
7 سال ساخت 2 میلیون و 91 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 162 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 292 هزار
نوساز 3 میلیون و 51 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 13

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه