قیمت فروش آپارتمان در منطقه 13

لیست فروش آپارتمان در منطقه 13

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 646 هزار
نوساز 3 میلیون و 935 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 926 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 4 هزار
11 سال ساخت 2 میلیون و 701 هزار
12 سال ساخت 2 میلیون و 816 هزار
13 سال ساخت 2 میلیون و 845 هزار
14 سال ساخت 2 میلیون و 995 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 815 هزار
16 سال ساخت 2 میلیون و 468 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 533 هزار
18 سال ساخت 2 میلیون و 677 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون و 775 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 925 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 544 هزار
22 سال ساخت 2 میلیون و 239 هزار
23 سال ساخت 2 میلیون و 162 هزار
25 سال ساخت 2 میلیون و 889 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 468 هزار
30 سال ساخت 2 میلیون و 941 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 25 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 302 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 279 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 76 هزار
8 سال ساخت 2 میلیون و 991 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 337 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 13

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه