قیمت فروش آپارتمان در منطقه 13

لیست فروش آپارتمان در منطقه 13

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 167 هزار
نوساز 3 میلیون و 91 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 847 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 167 هزار
11 سال ساخت 2 میلیون و 91 هزار
12 سال ساخت 2 میلیون و 943 هزار
13 سال ساخت 2 میلیون و 898 هزار
14 سال ساخت 2 میلیون و 979 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 843 هزار
16 سال ساخت 2 میلیون و 6 هزار
17 سال ساخت 2 میلیون و 614 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 36 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون و 756 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 903 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 711 هزار
22 سال ساخت 2 میلیون و 239 هزار
23 سال ساخت 2 میلیون و 162 هزار
25 سال ساخت 2 میلیون و 914 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 766 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 39 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 437 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 43 هزار
7 سال ساخت 3 میلیون و 392 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 208 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 319 هزار
نوساز 3 میلیون و 704 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 13

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه