قیمت فروش آپارتمان در منطقه 13

لیست فروش آپارتمان در منطقه 13

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 2 میلیون و 373 هزار
نوساز 3 میلیون و 853 هزار
1 سال ساخت 3 میلیون و 836 هزار
10 سال ساخت 2 میلیون و 935 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 313 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 284 هزار
13 سال ساخت 3 میلیون و 181 هزار
14 سال ساخت 3 میلیون و 145 هزار
15 سال ساخت 2 میلیون و 733 هزار
16 سال ساخت 3 میلیون و 492 هزار
17 سال ساخت 3 میلیون و 98 هزار
18 سال ساخت 3 میلیون و 578 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون و 728 هزار
2 سال ساخت 3 میلیون و 733 هزار
20 سال ساخت 5 میلیون و 12 هزار
21 سال ساخت 3 میلیون و 14 هزار
25 سال ساخت 3 میلیون و 269 هزار
28 سال ساخت 4 میلیون و 327 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 519 هزار
33 سال ساخت 2 میلیون و 881 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 535 هزار
5 سال ساخت 3 میلیون و 397 هزار
6 سال ساخت 3 میلیون و 483 هزار
7 سال ساخت 2 میلیون و 93 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 233 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 216 هزار
نوساز 3 میلیون و 51 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 13

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه