قیمت فروش آپارتمان در منطقه 11

لیست فروش آپارتمان در منطقه 11

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در
در سه ماه گذشته میانگین قیمت
فروش آپارتمان را ( برای سن های مختلف ) در جدول زیر جمع آوری کرده است .

سال ساخت قیمت به ازای هر متر مربع
نوساز 3 میلیون و 643 هزار
نوساز 3 میلیون و 909 هزار
1 سال ساخت 5 میلیون و 897 هزار
10 سال ساخت 3 میلیون و 989 هزار
11 سال ساخت 3 میلیون و 1 هزار
12 سال ساخت 3 میلیون و 67 هزار
17 سال ساخت 3 میلیون
18 سال ساخت 3 میلیون و 3 هزار
19 سال ساخت 2 میلیون و 358 هزار
20 سال ساخت 2 میلیون و 85 هزار
22 سال ساخت 2 میلیون و 78 هزار
3 سال ساخت 3 میلیون و 632 هزار
30 سال ساخت 2 میلیون و 908 هزار
4 سال ساخت 3 میلیون و 633 هزار
5 سال ساخت 4 میلیون و 2 هزار
6 سال ساخت 4 میلیون و 167 هزار
7 سال ساخت 4 میلیون و 131 هزار
8 سال ساخت 3 میلیون و 63 هزار
9 سال ساخت 3 میلیون و 5 هزار

جستجوی در

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

قیمت فروش آپارتمان در سایر محله های منطقه 11

قیمت فروش آپارتمان

قیمت اجاره آپارتمان

قیمت رهن آپارتمان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه