خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

94 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

1500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

500 متر

11 ميليارد تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

58 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

90 متر

783 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

178 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

127 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

159 متر

1 ميليارد و 590 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

127 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

128 متر

1 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

115 متر

747 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (یخچال)

178 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 مهر 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه