خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

550 متر

8 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش خانه در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

550 متر

8 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

195 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

216 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

125 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

227 متر

3 ميليارد و 859 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

93 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

93 متر

818 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

93 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

102 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

93 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

165 متر

1 ميليارد و 237 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

83 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

75 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

165 متر

1 ميليارد و 237 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

110 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

110 متر

1 ميليارد و 180 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

200 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

195 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

195 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

128 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

128 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

182 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (پل رومی)

155 متر

1 ميليارد و 278 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه