خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان)

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

182 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

90 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

90 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

117 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

191 متر

2 ميليارد و 292 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش برج در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

137 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

140 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

144 متر

1 ميليارد و 468 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

79 متر

592 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

143 متر

1 ميليارد و 573 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

300 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

160 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

159 متر

1 ميليارد و 113 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

75 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

171 متر

1 ميليارد و 231 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

207 متر

2 ميليارد و 173 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

230 متر

3 ميليارد و 59 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

121 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش برج در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

137 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

140 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

79 متر

474 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

128 متر

1 ميليارد و 382 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

130 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

215 متر

2 ميليارد و 580 ميليون تومان

تاريخ : 6 تیر 94

فروش آپارتمان در شریعتی (چهارراه قصر تا سیدخندان) ، تهران (میرداماد)

230 متر

2 ميليارد و 990 ميليون تومان

تاريخ : 6 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه