خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش مجتمع آپارتمانی در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

125 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

90 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

62 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

18 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

83 متر

464.8 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

45 متر

257 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

81 متر

461.7 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

90 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

134 متر

750.4 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

66 متر

349.8 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

70 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

70 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

78 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

92 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

83 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

83 متر

456.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

62 متر

343.75 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

83 متر

456.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

78 متر

475.8 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

85 متر

501.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه