خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

89 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

477 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

110 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

112 متر

649.6 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

160 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

90 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

63 متر

384.3 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

91 متر

591.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

88 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

78 متر

413.4 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

70 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

78 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

154 متر

877.8 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

167 متر

1 ميليارد و 102.2 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

97 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

80 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

فروش مستغلات دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

120 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

127 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

86 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

85 متر

535.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

88 متر

519.2 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

98 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (نیایش)

122 متر

451 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه