خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

101 متر

555.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

90 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

20 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

25 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

148 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

130 متر

728 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

97 متر

630.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

73 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

105 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

59 متر

300.9 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

170 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

132 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

115 متر

747.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

91 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

135 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

91 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

120 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

140 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

105 متر

556.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

91 متر

491.4 ميليون تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

58 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

105 متر

588 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

101 متر

505 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه