خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

60 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

73 متر

467.2 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

78 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

67 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

55 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

50 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

92 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

70 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

75 متر

562.5 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

63 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

148 متر

843.6 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

101 متر

555.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

90 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

20 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

25 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

148 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

130 متر

728 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

97 متر

630.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

73 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

105 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

59 متر

300.9 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

170 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

132 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (تیراژه)

115 متر

747.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه