خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

198 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

132 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

72 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

مشاورین تخصصی اشرفی اصفهانی

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

140 متر

1 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

112 متر

593.6 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

112 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

15 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

108 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

94 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش کلنگی در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

145 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

78 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

75 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

75 متر

487.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

88 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

160 متر

1 ميليارد و 72 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

105 متر

577.5 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

96 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

112 متر

582.4 ميليون تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

155 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

108 متر

626.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

55 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

91 متر

582.4 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

86 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

160 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

130 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (پیامبر)

87 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه