خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

132 متر

726 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

55 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

92 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

88 متر

475.2 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

136 متر

856.8 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

72 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

77 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

72 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

103 متر

545 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

21 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

80 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

113 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

97 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

70 متر

371 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

58 متر

324.8 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

66 متر

336.6 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

96 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

90 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

48 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

111 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

81 متر

437.4 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

72 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان دفتر کار در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

61 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

85 متر

471.75 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (22بهمن)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه