خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در اشرفی اصفهانی

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

24 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

70 متر

329 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

66 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باهنر)

70 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

88 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

92 متر

478.4 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

40 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

115 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

107 متر

545.7 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

112 متر

694.4 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

91 متر

482.3 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

127 متر

698.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش مغازه در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

35 متر

442 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش برج باغ در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

90 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

50 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 94

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

73 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

67 متر

294 ميليون تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

114 متر

604 ميليون تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی ، تهران (باغ فیض)

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه