خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

145 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

188 متر

1 ميليارد و 885 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

174 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

114 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

220 متر

2 ميليارد و 68 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

57 متر

541 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

121 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

180 متر

2 ميليارد و 790 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

900 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

121 متر

955 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

105 متر

1 ميليارد و 365 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

115 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

147 متر

1 ميليارد و 764 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

180 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

245 متر

3 ميليارد و 797 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

245 متر

3 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

245 متر

4 ميليارد و 42 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

105 متر

1 ميليارد و 365 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (بلوار مینا)

115 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه