خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

43 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

68 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

137 متر

1 ميليارد و 918 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

153 متر

1 ميليارد و 390 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش همه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

137 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آبان 95

فروش همه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

70 متر

70 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش همه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

45 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

120 متر

- اجاره: 2 هزار تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

122 متر

976 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

70 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

52 متر

3 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

9 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

213 متر

2 ميليارد و 236.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

65 متر

682.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

31 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

17 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

15 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 95

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

137 متر

8 ميليارد و 340 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

64 متر

608 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش مستغلات در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

470 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

142 متر

1 ميليارد و 519.4 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

90 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

169 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 فروردین 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 فروردین 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

86 متر

619 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

138 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

167 متر

1 ميليارد و 68 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

160 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (شاه نظری)

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه