خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

165 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران (نساء)

220 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

104 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

70 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

114 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش همه در میرداماد ، تهران (آفتاب)

315 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

98 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 فروردین 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

135 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

107 متر

1 ميليارد و 176 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

92 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 94

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران (نساء)

275 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 آذر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

107 متر

1 ميليارد و 16 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

117 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

117 متر

1 ميليارد و 157 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

117 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

90 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 17 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 17 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 17 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 17 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

75 متر

862 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

65 متر

747 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نساء)

131 متر

982 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه