خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

155 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران (اطلس)

470 متر

7 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

161 متر

1 ميليارد و 932 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

182 متر

1 ميليارد و 483.3 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

135 متر

1 ميليارد و 932 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش همه در میرداماد ، تهران (اطلس)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

110 متر

1 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

80 متر

848 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

80 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میرداماد ، تهران (اطلس)

87 متر

783 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

92 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

110 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

183 متر

1 ميليارد و 464 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 فروردین 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

92 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

145 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

92 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

150 متر

1 ميليارد و 245 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

90 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

110 متر

704 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 94

فروش کلنگی در میرداماد ، تهران (اطلس)

260 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

110 متر

1 ميليارد و 595 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

105 متر

1 ميليارد و 522 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

88 متر

1 ميليارد و 276 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (اطلس)

140 متر

1 ميليارد و 377 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه