خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

97 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

85 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 آبان 95

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

85 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

154 متر

1 ميليارد و 386 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

81 متر

769.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میرداماد ، تهران (رازان)

51 متر

535.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

167 متر

1 ميليارد و 336 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

85 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

128 متر

1 ميليارد و 254.4 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

128 متر

1 ميليارد و 254.4 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

154 متر

1 ميليارد و 431 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

81 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

160 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

160 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

173 متر

1 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

155 متر

1 ميليارد و 317 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

130 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

82 متر

902 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

130 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

125 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

68 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

176 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

68 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 17 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

65 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

75 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (رازان)

70 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه