خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

65 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

70 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 بهمن 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 شهریور 94

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش دفتر کار در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 خرداد 94

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

73 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 93

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

25 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

فروش مغازه در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

161 متر

7 ميليارد و 567 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش دفتر کار در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

61 متر

549 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

95 متر

997 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

86 متر

903 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

97 متر

1 ميليارد و 18 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

140 متر

1 ميليارد و 22 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

128 متر

1 ميليارد و 344 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

138 متر

1 ميليارد و 7 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

128 متر

1 ميليارد و 408 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

157 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

152 متر

1 ميليارد و 64 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

170 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

178 متر

1 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 93

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (مادر(میدان محسنی))

107 متر

1 ميليارد و 123 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه