خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

95 متر

1 ميليارد و 254 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

86 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

86 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

170 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

مشاورین تخصصی میرداماد

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

160 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

170 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

165 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

130 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

160 متر

1 ميليارد و 872 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

120 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

113 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

122 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

118 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

210 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

192 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

213 متر

2 ميليارد و 663 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

205 متر

2 ميليارد و 358 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

158 متر

1 ميليارد و 770 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

135 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران (نفت)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه