خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

160 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

160 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

135 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

130 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

500 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

500 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

130 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

150 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

140 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

140 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

135 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

111 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

1700 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

180 متر

3 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

175 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

337 متر

5 ميليارد و 344 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

120 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

300 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

225 متر

2 ميليارد و 812 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

122 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

400 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (فرمانیه شرقی)

180 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه