خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (چیذر)

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

123 متر

984 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

95 متر

618 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

113 متر

791 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

115 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

125 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

250 متر

2 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

150 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

95 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (چیذر)

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

85 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

220 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

156 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

210 متر

2 ميليارد و 415 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش دفتر کار در فرمانیه ، تهران (چیذر)

90 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

156 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (چیذر)

156 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه