خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

400 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

400 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

400 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

220 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش دفترکار در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

83 متر

1 ميليارد و 245 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش دفترکار در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

83 متر

1 ميليارد و 411 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

186 متر

4 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

186 متر

4 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

186 متر

4 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

290 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

240 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

135 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

250 متر

4 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

163 متر

1 ميليارد و 711.5 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

145 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

160 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

240 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

264 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

160 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

83 متر

1 ميليارد و 411 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

160 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

163 متر

1 ميليارد و 711.5 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (لواسانی)

128 متر

1 ميليارد و 408 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه