خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

230 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

135 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

70 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

135 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

172 متر

1 ميليارد و 978 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (علوی)

1000 متر

45 ميليارد تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

185 متر

2 ميليارد و 682.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

135 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

171 متر

2 ميليارد و 52 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

170 متر

1 ميليارد و 479 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

175 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (علوی)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه