خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

155 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

165 متر

1 ميليارد و 815 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

111 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

111 متر

1 ميليارد و 198.8 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

170 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

210 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

240 متر

2 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

90 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

94 متر

1 ميليارد و 5.8 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

111 متر

1 ميليارد و 198.8 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

129 متر

1 ميليارد و 548 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

112 متر

1 ميليارد و 332.8 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

151 متر

1 ميليارد و 540.2 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

111 متر

1 ميليارد و 276.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

153 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

75 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

240 متر

2 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

340 متر

5 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

97 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

185 متر

2 ميليارد و 257 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

60 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

75 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

90 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

95 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

130 متر

1 ميليارد و 183 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

165 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (شریفی منش)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه