خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

112 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

136 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

155 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

144 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

165 متر

1 ميليارد و 815 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

146 متر

1 ميليارد و 606 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

190 متر

1 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

175 متر

1 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

160 متر

2 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه