خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

145 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

115 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

118 متر

1 ميليارد و 38 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

205 متر

2 ميليارد و 562 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

165 متر

1 ميليارد و 815 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

146 متر

1 ميليارد و 606 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

190 متر

1 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

175 متر

1 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

155 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

144 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

135 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه