خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

135 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

115 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

136 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

112 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

148 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

210 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه