خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

162 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

137 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

115 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

95 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

175 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

175 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

115 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

185 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش مجتمع آپارتمانی در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

155 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

205 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

240 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

65 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

170 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

220 متر

2 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

95 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

68 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

800 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

152 متر

1 ميليارد و 672 ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

92 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

195 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

195 متر

2 ميليارد و 145 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه