خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

95 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

120 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای بخشی
09122572919
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

100 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

95 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

345 متر

4 ميليارد و 830 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

130 متر

1 ميليارد و 573 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

166 متر

1 ميليارد و 826 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

148 متر

1 ميليارد و 776 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

111 متر

944 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

147 متر

1 ميليارد و 308 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

124 متر

1 ميليارد و 91 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش مجتمع آپارتمانی در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

200 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

155 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

115 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

185 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

175 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

137 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (قیطریه)

115 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه