خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

188 متر

2 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

250 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

135 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

190 متر

2 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

275 متر

4 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

275 متر

4 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

120 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

182 متر

2 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (آقایی)

250 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

275 متر

4 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

220 متر

3 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

135 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

275 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

231 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

275 متر

4 ميليارد و 537.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

150 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (آقایی)

331 متر

5 ميليارد و 958 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

285 متر

4 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آریا)

170 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

230 متر

3 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

150 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

220 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

165 متر

2 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

150 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آقایی)

155 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه