خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

187 متر

2 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

170 متر

2 ميليارد و 635 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

175 متر

2 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

187 متر

2 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

166 متر

2 ميليارد و 573 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

410 متر

5 ميليارد و 945 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

110 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

120 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

135 متر

2 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

138 متر

2 ميليارد و 139 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

225 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

228 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

240 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

230 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

130 متر

2 ميليارد و 145 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

130 متر

2 ميليارد و 145 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

218 متر

3 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

230 متر

2 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

140 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

160 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 93

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (یاسمن)

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه