خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

174 متر

1 ميليارد و 566 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

350 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

350 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

350 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

150 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

150 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

115 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

200 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

166 متر

1 ميليارد و 992 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

140 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

130 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

280 متر

4 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

135 متر

1 ميليارد و 377 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

125 متر

1 ميليارد و 88 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

225 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

163 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

172 متر

1 ميليارد و 892 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

103 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

250 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

137 متر

1 ميليارد و 534.4 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

375 متر

5 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش مستغلات در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

375 متر

5 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (دیباجی)

375 متر

5 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه