خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

250 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

52 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

130 متر

1 ميليارد و 690 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

290 متر

3 ميليارد و 770 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

88 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

144 متر

1 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

52 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش مستغلات در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

168 متر

60 ميليارد تومان

تاريخ : 25 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

267 متر

2 ميليارد و 830.2 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

290 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

52 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

100 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

210 متر

3 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

190 متر

2 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

165 متر

2 ميليارد و 722.5 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

121 متر

1 ميليارد و 633.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

290 متر

3 ميليارد و 770 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

52 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

100 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

52 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آبکوه)

187 متر

2 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه