خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

750 متر

26 ميليارد تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

750 متر

26 ميليارد تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

750 متر

26 ميليارد تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

205 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

1000 متر

32 ميليارد تومان

تاريخ : 9 آبان 94

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

1000 متر

32 ميليارد تومان

تاريخ : 9 آبان 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

165 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

210 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

190 متر

2 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

350 متر

6 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

193 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 93

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

1000 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 26 اسفند 93

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

165 متر

1 ميليارد و 402 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 93

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (آذرمینا)

130 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه