خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

170 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (سنبل)

300 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

205 متر

2 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (سنبل)

350 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

310 متر

9 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

222 متر

2 ميليارد و 442 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

260 متر

4 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

112 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (سنبل)

180 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

218 متر

3 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

175 متر

1 ميليارد و 662 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

331 متر

4 ميليارد و 501.6 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

7 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

360 متر

7 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (سنبل)

380 متر

8 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

163 متر

1 ميليارد و 711.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

330 متر

6 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (سنبل)

650 متر

19 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

145 متر

2 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

360 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

331 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

310 متر

7 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

170 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه