خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

287 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

220 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (سنبل)

300 متر

5 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

178 متر

2 ميليارد و 670 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

210 متر

3 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (سنبل)

185 متر

3 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

180 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

330 متر

4 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

130 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

300 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

300 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

240 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

250 متر

7 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

310 متر

9 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

335 متر

5 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

135 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

115 متر

1 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش مستغلات در فرمانیه ، تهران (سنبل)

610 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

166 متر

2 ميليارد و 324 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سنبل)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (سنبل)

290 متر

4 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (سنبل)

180 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (سنبل)

272 متر

5 ميليارد و 32 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه