خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

3 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

110 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

178 متر

2 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیاوش
09124860680
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

135 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

118 متر

2 ميليارد و 124 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

350 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

235 متر

4 ميليارد و 230 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

199 متر

3 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

144 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

166 متر

2 ميليارد و 324 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

340 متر

7 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 7 دی 95

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

180 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 21 آذر 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

125 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

123 متر

1 ميليارد و 353 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه