خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

195 متر

3 ميليارد و 510 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

90 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

250 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

340 متر

6 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

3 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

116 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

115 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

111 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

270 متر

4 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

210 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه