خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

3 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

116 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

115 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

111 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

270 متر

4 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

210 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

228 متر

4 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

110 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

178 متر

2 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

135 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

118 متر

2 ميليارد و 124 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

350 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه