خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

120 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

340 متر

7 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

235 متر

4 ميليارد و 230 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 7 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

199 متر

3 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

144 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

166 متر

2 ميليارد و 324 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

170 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

180 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 21 آذر 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

پیش فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

220 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

125 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

123 متر

1 ميليارد و 353 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

210 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

165 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

210 متر

3 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

223 متر

3 ميليارد و 345 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

128 متر

2 ميليارد و 48 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

145 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

285 متر

5 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

215 متر

2 ميليارد و 795 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

133 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

210 متر

2 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

250 متر

2 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عسگریان)

185 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه