خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

110 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

275 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

366 متر

6 ميليارد و 771 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیاوش
09124860680
فروش
فرمانیه

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

225 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

170 متر

2 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

118 متر

1 ميليارد و 298 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

145 متر

2 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

166 متر

2 ميليارد و 656 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 775 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

210 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

110 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

140 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

180 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

280 متر

5 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

320 متر

5 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

270 متر

5 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

320 متر

5 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

137 متر

1 ميليارد و 918 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

207 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

60 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

230 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

205 متر

3 ميليارد و 75 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

195 متر

4 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

185 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

170 متر

4 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

3 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

320 متر

5 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

116 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

216 متر

2 ميليارد و 786.4 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه