خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

137 متر

1 ميليارد و 918 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

207 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

60 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

230 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

205 متر

3 ميليارد و 75 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

195 متر

4 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

185 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

170 متر

4 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

3 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

320 متر

5 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

116 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

216 متر

2 ميليارد و 786.4 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

185 متر

2 ميليارد و 497.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

206 متر

2 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

83 متر

1 ميليارد و 79 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

90 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

145 متر

2 ميليارد و 465 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

165 متر

2 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

225 متر

3 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

90 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

375 متر

4 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

300 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

300 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

201 متر

2 ميليارد و 512 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

300 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

180 متر

2 ميليارد و 340 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه