خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

120 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

120 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

112 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

205 متر

2 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

115 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

135 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

180 متر

3 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

200 متر

3 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

170 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

140 متر

2 ميليارد و 590 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

118 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

110 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

275 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

366 متر

6 ميليارد و 771 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

225 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

170 متر

2 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

118 متر

1 ميليارد و 298 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

145 متر

2 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

166 متر

2 ميليارد و 656 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

150 متر

2 ميليارد و 775 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

210 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

110 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

140 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (مهماندوست)

180 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه