خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

115 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 تیر 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 تیر 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

220 متر

3 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

194 متر

1 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

2 ميليارد و 492 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

145 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

270 متر

3 ميليارد و 915 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

160 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

240 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

127 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

250 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

108 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

108 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

110 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

125 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه