خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

127 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

180 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

110 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

125 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

108 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

250 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

108 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

145 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

270 متر

3 ميليارد و 915 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

پیش فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

160 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

240 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

105 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

188 متر

2 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه