خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 869 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

1000 متر

45 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 اسفند 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیاوش
09124860680
فروش
فرمانیه

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

108 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

95 متر

807 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

145 متر

1 ميليارد و 479 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

110 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

180 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

160 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

144 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

166 متر

2 ميليارد و 158 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

240 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

135 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

200 متر

2 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

133 متر

1 ميليارد و 197 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

92 متر

782 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

168 متر

1 ميليارد و 512 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه