خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

144 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

175 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

166 متر

2 ميليارد و 158 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

240 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

133 متر

1 ميليارد و 197 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای گلبند
09123187453
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

92 متر

782 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

135 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

200 متر

2 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

168 متر

1 ميليارد و 512 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

118 متر

1 ميليارد و 121 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

186 متر

2 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش مستغلات دفتر کار در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

50 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

800 متر

36 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

600 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

160 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

180 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

90 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

180 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه