خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

245 متر

2 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

175 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

111 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

100 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

155 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

153 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

250 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

90 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

120 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

140 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

210 متر

2 ميليارد و 415 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

155 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

184 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

184 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

184 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

95 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

160 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

245 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

125 متر

1 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

185 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

190 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

180 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

155 متر

1 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

93 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

155 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 10 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه