خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

95 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

132 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

233 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 فروردین 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

420 متر

5 ميليارد و 670 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

3000 متر

57 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

180 متر

2 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش دفترکار در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

380 متر

6 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای بخشی
09122572919
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

134 متر

1 ميليارد و 634 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

150 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

157 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

3000 متر

60 ميليارد تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

106 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

90 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

140 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

220 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

180 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

300 متر

8 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

250 متر

6 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

300 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش مغازه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش کافی شاپ و رستوران در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

132 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

180 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه