خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

145 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

186 متر

2 ميليارد و 418 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

780 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

780 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

780 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

700 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

700 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

700 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

400 متر

13 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

400 متر

13 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

400 متر

13 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

425 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

425 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

425 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش ویلا در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

500 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش خانه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

500 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

500 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

95 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

132 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

233 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

420 متر

5 ميليارد و 670 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

3000 متر

57 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

180 متر

2 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش دفترکار در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

380 متر

6 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه شمالی)

157 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه