خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

180 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

160 متر

2 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

295 متر

4 ميليارد و 867 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

137 متر

1 ميليارد و 918 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

177 متر

1 ميليارد و 593 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

195 متر

2 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

240 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

معاوضه آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای بخشی
09122572919
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

138 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

200 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

180 متر

2 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

160 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

114 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

154 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

185 متر

2 ميليارد و 127 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

210 متر

2 ميليارد و 415 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

90 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

115 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

110 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

114 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش مغازه در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش کافی شاپ و رستوران در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

116 متر

2 ميليارد و 668 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

74 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

94 متر

1 ميليارد و 34 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

173 متر

1 ميليارد و 211 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (کامرانیه جنوبی)

161 متر

1 ميليارد و 368 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه