خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

99 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

125 متر

1 ميليارد و 562.5 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

170 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

220 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

160 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

40 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش پنت هاوس در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

124 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

148 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

155 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

99 متر

1 ميليارد و 138.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 31 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

137 متر

1 ميليارد و 370 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

99 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

225 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 شهریور 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

40 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

161 متر

1 ميليارد و 932 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

48 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

79 متر

829.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

203 متر

2 ميليارد و 131.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

70 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 95

فروش برج در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

190 متر

1 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه