خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

100 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

220 متر

2 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

190 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

177 متر

1 ميليارد و 416 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

203 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

40 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

87 متر

913.5 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

220 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

123 متر

1 ميليارد و 107 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

128 متر

999 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

48 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

800 متر

36 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

99 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

177 متر

2 ميليارد و 478 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

125 متر

1 ميليارد و 562.5 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

170 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

220 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

160 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (وطن پور)

40 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه