خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

185 متر

2 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 869 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

186 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیاوش
09124860680
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

222 متر

2 ميليارد و 331 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

186 متر

2 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

190 متر

3 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش مستغلات در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

170 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

175 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

120 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج باغ در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

180 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

155 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

144 متر

1 ميليارد و 296 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش مغازه در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

37 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

175 متر

2 ميليارد و 887.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

180 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

153 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

153 متر

1 ميليارد و 606.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

168 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

185 متر

2 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه