خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

155 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

175 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

120 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

153 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

186 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش مغازه در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

37 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

175 متر

2 ميليارد و 887.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

180 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

153 متر

1 ميليارد و 606.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

168 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

185 متر

2 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

175 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

130 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

150 متر

1 ميليارد و 606.5 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

185 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

155 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

168 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

214 متر

3 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

100 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

225 متر

2 ميليارد و 812.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

170 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (سلیمی)

133 متر

1 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه