خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

155 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

مشاورین تخصصی فرمانیه

عکس مشاور
آقای سیدی
09125180519
فروش
فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

175 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش کلنگی در فرمانیه ، تهران (عمار)

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

140 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

232 متر

3 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

140 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

130 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

165 متر

1 ميليارد و 815 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

102 متر

1 ميليارد و 122 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

175 متر

2 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

145 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

232 متر

3 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

165 متر

1 ميليارد و 815 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

102 متر

1 ميليارد و 122 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

فروش آپارتمان دفتر کار در فرمانیه ، تهران (عمار)

105 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

192 متر

3 ميليارد و 552 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

155 متر

2 ميليارد و 247 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

260 متر

2 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

218 متر

3 ميليارد و 488 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

190 متر

1 ميليارد و 615 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

179 متر

2 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران (عمار)

260 متر

2 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه